Vereniging van Eigenaren

WAT HOUDT DE VERENIGING VAN EIGENAREN (VvE) IN?

(Bron: Handboek voor de VvE van VvE Belang)

Ontstaan

In 1951 is de wetgever met de 'appartementswet' gekomen om het kopen van een etage mogelijk te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de aansprakelijkheid van het gehele gebouw werd geregeld. De kern daarvan is dat een pand of gebouw gesplitst kan worden in appartementsrechten, wat betekent dat men een appartementsrecht koopt en geen eigendom van een huis.

Juridisch

Juridisch zijn de appartementseigenaren gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw met de daarbij behorende grond. Waarbij er een privé gebruik is en een gemeenschappelijk eigendom. Voor het gemeenschappelijk eigendom is wettelijk een VvE voorgeschreven.

Splitsingsakte

In Vogeldorp is er een zogeheten verticale splitsing toegepast. Dit wil zeggen: een onderverdeling van de grond in kavels. De splitsingsakte is het juridische fundament van het appartementencomplex. Hierin staan de afwijkingen van het Model Splitsingreglement en eventueel nadere bepalingen. De splitsingsakte ontvangt de koper bij aankoop van het huis.

Model Splitsingreglement

Dit is een onderdeel van de splitsingsakte. Het splitsingsreglement is de 'grondwet' voor appartementseigenaren. Het is het totaal aan spelregels voor het functioneren van de VvE. Als er over bepaalde onderwerpen niets staat vermeld in de splitsingsakte, gelden de bepalingen uit het model splitsingsreglement. Kijk in de Akte van Splitsing welk modelreglement van toepassing is verklaard. Het Model Splitsingsreglement ontvangt de koper bij aankoop van het huis.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

In principe worden alle beslissingen genomen in de Algemene Leden Vergadering (ALV), het hoogste orgaan van de VvE, tenzij de wet of de statuten de beslissingsbevoegdheid aan een ander hebben overgedragen. Een ALV wordt minimaal één keer per jaar gehouden en alle eigenaren worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens een ALV worden o.a. zaken besproken en/of vastgesteld zoals de begroting, de exploitatierekening van het vorige boekjaar, schulden en bezittingen, groot onderhoud en verantwoording van bestuursleden voor het door hen uitgevoerde beheer en beleid.

Huurders en eigenaren

In Vogeldorp wonen huurders en kopers. Kopers of eigenaren van een huis zijn verenigd in de VvE, waaronder ook de groot-eigenaar. Huurders huren een 'appartement' van de groot-eigenaar die de huurders vertegenwoordigt in de VvE. De groot-eigenaar in Vogeldorp is Woonstichting De Key.